HOGEVONDER, wat betekent deze naam.

De naam HOGEVONDER bestaat feitelijk uit twee woorden, t.w. HOGE, en VONDER, en werd vroeger ook wel apart geschreven.

Wat is een ” VONDER ” ? In de Grote van Dalen, is een VONDER of VLONDER of VONDEL, een losse brug, meestal een houten plank over een sloot.
In de archieven wordt ook met een vonder bedoeld een weg van houten dwarsbalken of stammetjes (knuppels) als brug door een moeras.
Via deze vonders konden dan natte stukken worden overgestoken en werden dan schadden of plaggen uit het moerasgebied gehaald om te drogen tot brandstof of als bouwmateriaal.

Het voorvoegsel ” HOGE ” is een aanduiding dat het hier om een hogere uitvoering van een VONDER gaat dan normaal.

Bij Kasteel de Wildenborch lag een VONDER over een afwateringssloot tussen het Lochemse sek (moeras) en het Wildenborchse sek en deze zal vermoedelijk van een hogere en grotere uitvoering zijn geweest dan gebruikelijk, omdat de verbindingsweg tussen Vorden en Lochem er overheen ging en er vermoedelijk berkelzompen onderdoor moest kunnen varen.
Thans is het een betonnen duiker onder de Wildenborchseweg.

Vermoedelijk was de uitvoering zoals op de foto.

Door de vermoedelijk hogere uitvoering dan de andere vonders, ontstaat dan al gauw de aanduiding van HOGEVONDER.
Als er dan een woning dicht bij staat werd deze vroeger meestal aangeduid met zo’n bekend punt als op of  bij ’t HOGEVONDER.

De uitvoering van de Hogevonders kan zeer gevarieerd zijn, b.v. de hoge bruggetjes in Giethoorn,  de verhoogde knuppelwegen in een moeras of een wat hoog uitgevoerde vlakke houten brug.

 

 

HOGEVONDER, hoe komen wij aan die naam?

In de archieven komt de naam in een paar schrijfwijzen voor, dit komt omdat de fonetische uitspraak moest worden opgeschre­ven, door mensen die het schrijven amper machtig waren.

De voorkomende varianten in de tijd zijn; op ’t Hooge Von­der, Hooge Vonder, Hogevun­der, Hoogevonder, Hogevon­der, en op tekeningen als Vonder of klein hooge­vonder.

De verschillende schrijfwijzen van de familienaam komen voor tot ± 1700.

De uitspraak in de streek was met de klemtoon op Hoge.

De naam van de geografische plaats is tot op heden HOOGEVONDER.

 

De eerste vermeldingen in de archieven van de naam HOGEVON­DER, komt voor als aangifte in het doopboek 1665-1697 van Lochem met de volgen­de tekst;

01-03-1680, Herman op ’t Hooge Vonder bij de Wildenborgh sijn D. Berentjen.

Getuige de vader voors. en Derckjen Hooge Vonder.

Een andere vermelding die richting geeft aan de herkomst van de naam is;16-10-1698, Doopboek Lochem 1698 – 1717.

Herman Z. van Herman Hogevonder Wildenborgh

Naar de Genealogiën