vonder.jpg (19887 bytes)

Een Hogevonder in de Brabantse Peel

 

 

 

HOGEVONDER, wat betekent deze naam.

De naam HOGEVONDER bestaat feitelijk uit twee woorden, t.w. HOGE, en VONDER, en werd vroeger ook wel apart geschreven.

Wat is een " VONDER " ? In de Grote van Dalen, is een VONDER of VLONDER of VONDEL, een losse brug, meestal een houten plank over een sloot.
In de archieven wordt ook met een vonder bedoeld een weg van houten dwarsbalken of stammetjes (knuppels) als brug door een moeras.
Via deze vonders konden dan natte stukken worden overgestoken en werden dan schadden of plaggen uit het moerasgebied gehaald om te drogen tot brandstof of als bouwmateriaal.

Het voorvoegsel " HOGE " is een aanduiding dat het hier om een hogere uitvoering van een VONDER gaat dan normaal.

Bij Kasteel de Wildenborch lag een VONDER over een afwateringssloot tussen het Lochemse sek (moeras) en het Wildenborchse sek en deze zal vermoedelijk van een hogere en grotere uitvoering zijn geweest dan gebruikelijk, omdat de verbindingsweg tussen Vorden en Lochem er overheen ging.
Thans is het een betonnen duiker onder de Wildenborchseweg.

Door de vermoedelijk hogere uitvoering dan de andere vonders, ontstaat dan al gauw de aanduiding van HOGEVONDER. Als er dan een woning dicht bij staat werd deze vroeger meestal aangeduid met zo'n bekend punt als op of  bij 't HOGEVONDER.

De uitvoering kan zeer gevarieerd zijn, b.v. de hoge bruggetjes in Giethoorn,  de verhoogde knuppelwegen in een moeras (zie foto) of een wat hoog uitgevoerde vlakke houten brug.

 

 Home